Успешен онлайн маркетинг с 65 примера от практиката

Успешен онлайн маркетинг с 65 примера от практиката (2010) - с Денислав Георгие

Жюстин Томс, Денислав Георгиев (2010)

Книгата ще даде практически насоки за всички, интересуващи се от интернет реклама, възнамеряващи да възложат създаването на такава, маркетинг и рекламни специалисти, собственици на малък и среден бизнес. В примери са дадени различни форми и формати, тяхната комбинация и практическо приложение. Книгата е богато илюстрирана и с множество препратки в интернет пространството. Съдържа също така кратък речник на най-необходимите понятия в областта на интернет рекламата, полезни адреси и други приложения.