ПЪРВИТЕ в българския Интернет

ПЪРВИТЕ в българския Интернет - Жюстин Томс, Горица Белогушева

Жюстин Томс, Горица Белогушева 2003

ПЪРВИТЕ - една летописна книга, уникална по своя характер. За първи път се представя развитието на Мрежата през първите години от нейното навлизане в България във факти и събития. Хронологията проследява периода от началото на 90-те до края на 2002 г.