SUSTAINABILITIES
Наръчник за устойчиви лидери

SUSTAINABILITIES - Наръчник за устойчиви лидери (2021) - Жюстин Томс, Марина Стефанова

Жюстин Томс, Марина Стефанова(2021)

В настоящия Наръчник събрахме и синтезирахме основни акценти при развитието на лидерството в устойчив тип, като прибавихме основните характеристики, нужни на лидера на днешния ден и няколко сложни, но и любопитни казуса от реалния живот, с които да илюстрираме комплексността и предизвикателствата на средата днес.